Wethouders

Hans - ABZ

hans de waal

1e Locoburgemeester

Ruimtelijke ordening en bouwzaken (inclusief vergunningen/bestemmingsplannen), volkshuisvesting, wonen, grondzaken, toerisme en recreatie, branding Brabantse Wal, informatisering en automatisering, evenementen, sport

ABZ LGM VANDER BEEK

Lars van der beek

2e Locoburgemeester

Onderwijs en onderwijshuisvesting (inclusief voor- en vroegschoolse activiteiten/ leerplicht/speciaal en passend onderwijs), integraal jeugdbeleid, welzijn
en subsidiebeleid, sociale zaken (waaronder participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening), zorg, wet maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid, integrale toegang

MPM SCHUURBIERS ABZ

Rainier Schuurbiers

Hoi, ik ben Rainier Schuurbiers, een geboren en getogen Hoogerheidenaar en al weer bijna 20 jaar actief in de politiek. Iets wat ik met volle overgave en plezier doe. Mij is het ook een groot genoegen fractievoorzitter van ABZ te zijn. Wonen, werken en een sterk verenigingsleven in iedere kern zijn mijn uitgangspunten voor het welzijn van onze inwoners.