Ivar Brouwer nieuwe voorzitter ABZ

Per 1 januari 2019 volgt Ivar Brouwer (28) Vic Huijgens op als voorzitter van de plaatselijke politieke partij ABZ, de grootste partij in de Woensdrechtse gemeenteraad.

Ivar is al burgerlid bij ABZ geweest en is al 10 jaar lid. Van beroep is Ivar accountant en hij woont in Hoogerheide. Over zijn verkiezing tot voorzitter zegt hij: “ik vind het een hele eer om voorzitter van ABZ te mogen zijn en ook een hele eer om Vic Huijgens, een icoon in de Woensdrechtse samenleving, te mogen opvolgen. Dank aan de leden dat ze mij unaniem hebben gekozen”.

 

Vic Huijgens stapt uit de politiek

HOOGERHEIDE – Vic Huijgens zet binnenkort een dikke vette punt achter zijn politieke carrière. Huijgens wordt deze maand 70 en dat vindt hij een mooie leeftijd om de gemeentepolitiek vaarwel te zeggen.

“Ik heb voor mezelf al eerder de politieke finishlijn op 70 gezet”, zegt de Hoogerheidense politicus. Hij heeft er dan bijna 40 jaar politiek op zitten. Hij was raadslid, wethouder en de laatste vier jaar voorzitter van zijn partij ABZ.

Rebels

Hij kijkt met plezier terug op zijn politieke loopbaan maar zijn eerste jaren in de politiek vond hij de mooiste “Ik heb toen de partij Groen opgericht. Een rebellerende partij met wilde ideeën. Die partij ging op in De Woensdrechtse Volkspartij. We waren een oppositiepartij die het de coalitie soms moeilijk kon maken.” Hij weet dat nog dat ze me hun ideeën en standpunten eerst de pers opzochten en daarna pas met hun idee richting de raad gingen. “Zo hadden we meestal de bevolking al achter ons staan voor dat de andere partijen hun mening konden uiten. Ideeën die we als oppositiepartij voor elkaar hebben gekregen is een overdekt zwembad en een mortuarium in Hoogerheide.”

Blok vormen

In 1990 ging de Woensdrechtse Volkspartij op in Algemeen Woensdrechts Belang. Huijgens zag in de jaren negentig de herindelingsbui al snel hangen. “In Ossendrecht, Huijbergen en Putte hadden ze weinig zin om ingelijfd te worden bij de gemeente Woensdrecht. Maar wij zagen dat dit onvermijdelijk was.” Huijgens ging met de huidige wethouder Hans De Waal langs bij de plaatselijke partijen om bij de verkiezingen voor de nieuwe gemeente een groot blok te vormen. “We werden nog net niet met pek en veren de dorpen uitgeschopt.” Toch slaagden ze erin om alle neuzen dezelfde kant uit te krijgen en ontstond de nieuwe Woensdrechts partij Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ).

Trots

Hij is er trots op dat zijn partij altijd de grootse is geweest. “We hebben een keer zelfs negen van de negentien raadszetels binnen weten te slepen.” Huijgens was in al die jaren het gezicht en het stemmenkanon van ABZ. Vier jaar geleden stopte hij als wethouder en ging achter de schermen verder als voorzitter van ABZ. “Een functie waarbij je de lijnen kunt uitzetten voor de partij.” Huijgens valt niet in een zwart gat. “Ik ben actief bij de participatieclub Woensdrecht Werkt en bij een tweetal carnavalsbouwclubs. Maar richting de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 ben ik weer letterlijk en figuurlijk van de partij, want dan ga ik posters plakken voor ABZ.”

bron: BNdeStem

Coalitie in Woensdrecht is rond: VVD haakt aan bij ABZ en CDA

HOOGERHEIDE – De VVD is door het ‘motorblok’ van ABZ en CDA uitverkoren om toch weer als derde partij aan te haken bij de nieuwe coalitie in de gemeente Woensdrecht. Henk Kielman wordt de nieuwe wethouder financiën voor de liberalen. D66, lang in de race voor een eerste collegedeelname in haar bestaan, viel op de valreep af.

Zo draaide de uitverkiezing van de derde ‘regeringspartij’ toch weer uit op een millimetersprint tussen de twee liberale clubs. Op 21 maart duurde het tot half twee ‘s nachts voor duidelijk werd dat de laatste restzetel nipt naar D66 ging. Die partij bleef zo op twee, de VVD zakte van drie naar twee. Gisteravond trok de VVD aan het langste eind.

Toen informateur Arie de Wit aantrad, bleek al snel dat de winnaars ABZ (met 7 zetels weer de grootste) en CDA (met 4 stuks de enige groeier) opnieuw een coalitie wilden vormen een derde partij erbij. Zo zouden de wethouderstaken het best verdeeld kunnen worden.

Financiën

De VVD, die de vorige periode met Martin Groffen een wethouder financiën en toerisme leverde, raakte even op een zijspoor als gesprekspartner. ABZ en CDA gingen in conclaaf met D66. Maandag kwamen echter beide partijen weer bij ABZ en CDA op audiëntie.

Zowel D66 als VVD bleek bereid om de coalitie te completeren. De onderhandelaars van ABZ en CDA werden het onderling eens welke partij het zou moeten worden. CDA-lijsttrekker Jeffrey van Agtmaal wist vanmiddag al dat zijn partij akkoord was.

Kielman

De ABZ-fractie kwam vanavond bij elkaar om de voorgenomen partner te bespreken. In de loop van de avond werd De Wit geïnformeerd dat ook ABZ instemde met de VVD als partner en Henk Kielman als de nieuwe wethouder financiën.

Het college blijft op 3,5 FTE, maar de uren- en taakverdeling wordt anders. Als wethouder van de kleinste partner krijgt Kielman geen portefeuille van 1 volle FTE, maar van 0,6 FTE, met financiën en bedrijfsvoering.

De 0,4 FTE die overblijft en andere taken van Groffen, zoals toerisme, worden verdeeld over de blijvende wethouders Hans de Waal (ABZ, nu 0,9 FTE), Lars van der Beek (ABZ, nu 0,8 FTE) en Van Agtmaal (CDA, nu 0,8 FTE). Dit om recht te doen aan de verkiezingsuitslag.

bron: BNdeStem

ABZ BLIJFT DE GROOTSTE PARTIJ!

Tijdens de verkiezingen van 21 maart j.l. heeft ABZ haar 7 zetels behouden. Wij bedanken iedereen die op ons gestemd heeft!

De bevolking van Woensdrecht heeft duidelijk gekozen voor continuïteit en kwaliteit. Onderstaand de uitslag.

 

PUTTE – Heel Putte participeert. Zowel ouderen als jongeren moeten participatiecafé De Bunt aan de Tulpstraat gebruiken als ‘huiskamer’ voor ontmoeting, ontspanning of advies. Dat is het doel van plaatselijke coöperatie Zorg om Zorg en de lokale afdeling van ouderenbond KBO.

De Bunt verbindt, zo luidt het motto bij het Participatiecafé, dat in januari open ging. Dorpsbewoners kunnen er terecht voor een praatje, een bak koffie, een gezamenlijke bereide lunch, een potje sjoelen of de reparatie van kapotte spullen.

Maandagmiddag knipte wethouder Lars van der Beek bij wijze van officiële opening een lint door, samen met coördinatrice Winny van der Graaf van de stichting Participatiecafé De Bunt die met zeven vrijwilligers de voorziening op maandag, dinsdag en woensdagmiddag draaiende houdt.

Van der Graaf wil stapsgewijs uitbreiden om de druk op vrijwilligers en financiën niet te hoog te maken. ,,We doen het samen. Zo houden we tweede paasdag, voor ouderen vaak een eenzame dag, een lunch waarbij iedereen iets meebrengt. Wel afstemmen dat we niet tien bakjes zalmsalade hebben natuurlijk. En dan samen alles bereiden en opeten.”

De ruimte wordt gehuurd van woningcorporatie Stadlander. ,,Jong en oud moeten zich thuis voelen op deze ontmoetingsplek”, zegt De Bunt-voorzitter Lout Vreeken. Jonge werklozen krijgen advies van een re-integratiecoach, een Putse ondernemer van 22 jaar houdt spreekuur over hard- en software voor pc’s en telefoons.

 

NK wielrennen 2018 op Brabantse Wal

De Nederlandse kampioenschappen wielrennen vinden dit jaar plaats op de Brabantse Wal. In dit gebied in het westen van de provincie Brabant liggen de plaatsen Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.

Op 27 juni worden de individuele tijdritten voor beloften, vrouwen en mannen afgewerkt in Bergen op Zoom. Op 30 juni staan de wegwedstrijden voor beloften en elite-vrouwen op het programma.

Op zondag 1 juli wordt de wegwedstrijd voor de elite-mannen gehouden. De wegwedstrijden finishen in Hoogerheide, dat valt onder de gemeente Woensdrecht.

bron: Nu.nl

UCI BIKE CITY LABEL ONTHULD.

HOOGERHEIDE – Het was een mooi moment voor wethouder Hans de Waal en Martin Groffen. Zij mochten woensdag het eerste ‘Bike City Label’ bord onthullen in Hoogerheide. Daarmee wordt het prestigieuze label wat de gemeente in september 2017 ontving zichtbaar gemaakt voor de inwoners en bezoekers.

De Union Cycliste Internationale (UCI) kende in september 2017 aan vijf steden en regio’s het UCI Bike City Label toe. Het label is een waardering voor de inzet om het fietsen in brede zin te promoten, en daarnaast gastheer te zijn voor belangrijke UCI sportevenementen. Sinds deze week is dit label nu ook duidelijk zichtbaar voor wie Woensdrecht bezoekt. Op de grootste toegangswegen van de gemeente zijn in totaal twaalf speciale, ronde borden geplaatst waarop het label prijkt.

Erkenning

De eer was aan wethouder De Waal en Groffen om het eerste bord officieel te onthullen. Zij waren er ook bij aanwezig toen Woensdrecht het label ontving in Bergen, Noorwegen. “Het UCI Bike City label geeft onze gemeente de waardering voor het vele werk om een echte wielergemeente te worden. Zowel voor de internationale wielerevenementen, schoolprojecten, trainingscentrum, het fietstoerisme als ook het bevorderen van het gebruik van de fiets. En vergeet ook niet de aanleg van een fietsroute-netwerk”, aldus wethouder De Waal.

Naast Woensdrecht hebben ook de provincie Gelderland, het Belgische Heusden-Zolder, het Deense eiland Fyn en Yorkshire (Groot-Brittanië) het label ontvangen.

 

 

CARNAVAL

 

Op zondag 11 februari reed de ABZ reclamekaravaan mee tijdens de optochten van Sanegat en Put en Bunt laand.

Ook op maandag en dinsdag reden de ABZ wagens en hun enthousiaste crew in de carnavalsoptochten van resp. Hoogerheide/Woensdrecht en Ossendrecht. Onderstaand een impressie

   

           

   

 

 

 

Op 7 februari heeft wethouder Hans de Waal een uitstroombak geplaatst bij de Eendenvijver te Putte. Deze uitstroombak maakt onderdeel uit van een nieuw hemelwaterriool vanaf de nieuwbouw op het Tervoplein tot aan de Eendenvijver. Hiermee wordt de kans op wateroverlast in het centrum tot een minimum verkleind en komt het water ten goede aan de natuur buiten de dorpskern.

In samenhang met het dorpsvernieuwingsproject Tervoplein, is onderzocht of het mogelijk is om de afvoer van het regenwater dat in dit gebied valt, af te koppelen van het bestaande rioleringssysteem. Aanvankelijk is de mogelijkheid onderzocht van infiltratie van dit water ter plaatse. Daarna is gekeken of dit regenwater ingezet zou kunnen worden om verdroging van de hoge zandgronden tegen te gaan.

“Dit heeft geleid tot een concreet plan voor de aanleg van een hemelwaterriool van het Tervoplein naar de retentievijver Beukendreef. Vanuit de retentievijver kan het oppervlaktewater het Mortetusbos instromen om verdroging tegen te gaan. De provincie Noord-Brabant heeft voor dit plan subsidie beschikbaar gesteld waardoor het geheel financieel haalbaar is geworden”, aldus verantwoordelijk portefeuillehouder Hans de Waal.

Het werk omvat de aanleg van een hemelwaterriool vanaf de nieuwbouw op het Tervoplein tot aan de eendenvijver in de Beukendreef. Met de werkzaamheden wordt begonnen bij de eendenvijver. Daarna wordt het riool via een deel van de Pr. Christinalaan door de Pr. Margrietlaan naar de Pr. Irenelaan aangelegd. Via een oversteek in de Dionysiusstraat vindt de verdere aansluiting van het Tervoplein plaats. Naast de nieuwbouw op het Tervoplein en het nieuwe parkeerterrein worden ook de regenafvoeren van de woningen aan de Bradfortstraat op dit systeem aangesloten. Daarnaast worden alle straatkolken in de straten waar het nieuwe riool doorheen gaat hierop gezet. Kortom: op deze wijze wordt een aanzienlijke hoeveelheid regenwater afgekoppeld van het bestaande rioleringssysteem in Putte. “Dit water komt ten goede aan de natuur buiten de dorpskern en daarnaast wordt de kans op wateroverlast in het centrum van Putte aanzienlijk verkleind.” aldus de Waal.

De aanleg van het riool vindt plaats in de periode januari – april 2018. Vervolgens wordt het systeem op het Tervopleinen in de Bradfortstraat in samenhang met de aanleg van het nieuwe parkeerterrein gerealiseerd.

Op 31 januari werden de prinsen uit Wjeeldrecht (Hoogerheide / Woensdrecht), Sanegat (Huijbergen), Put en Buntland (Putte) en Ostrecht (Ossendrecht) op het gemeentehuis ontvangen door het college. Binnenkort staan de leutvorsten aan het roer in de gemeente Woensdrecht.
Veel plezier alvast voor iedereen die carnaval gaat vieren!

Mega-contract voor onderhoud F-35’s in Woensdrecht

WOENSDRECHT – Luchtvaarttechnologie Aeronamic gaat in Woensdrecht  onderhoud verrichten aan F-35’s uit de hele wereld. Het gaat om een kapitaal contract dat is afgesloten met de bouwer van het gevechtsvliegtuig, het Amerikaanse Lockheed Martin. De F-35’s  of delen daarvan die straks aan onderhoud toe zijn, worden over de weg aangevoerd waardoor het aantal vliegbewegingen beperkt blijft.

 

High-tech

Bij de West-Brabantse vliegbasis komt een nieuwe hal van het Almelose luchtvaarttechnologiebedrijf  Aeronamic, dat in de loop der tijd ongeveer vijftig mensen zal aannemen. ,,We praten over pure high-tech en we zoeken daarvoor mensen in de regio zelf”, aldus woordvoerder Reinoud Siezen.

Aeronamic bouwt voor de Amerikaanse F-35, in ons land de  opvolger van de versleten F-16 straaljager,  de complete energiehuishouding. Dat behelst onder meer de startmotor, noodstroom en het regelen van cabinedruk en koeling. Die apparatuur wordt in de Verenigde Staten geassembleerd, maar op de Vliegbasis Woensdrecht gaat Aeronamic het onderhoud aan deze Joint Strike Fighters doen.

Kapitaal

Defensie heeft inmiddels al 37 van die F-35’s gekocht à ruim zestig miljoen euro per stuk. In de VS testen piloten nog steeds de eerste twee ‘Nederlandse’ exemplaren. Vanaf volgend jaar komen er gevoeglijk meer in de lucht.

 ,,Wij gaan niet alleen de energiesystemen van die Nederlandse doen, maar ook deze types van alle Europese landen én die van de Amerikanen die in Azië en de VS zelf gestationeerd zijn”, aldus Siezen.

Ruim 3.000

Lockheed Martin bouwt ruim drieduizend  van deze gevechtsvliegtuigen. Daarvan komen er 500 in Europa, 250 in Azië en 2.400 in de VS. ,,Dat geeft wel aan hoe groot en belangrijk dit onderhoudscontract voor ons is.”

Komende zomer, verwacht de Aerospace-woordvoerder,  komt de allereerste F-35 naar de basis in Hoogheide, uit Japan. ,,Dan moeten we laten zien hoe goed wij deze klus aankunnen. Daarna wordt het tempo opgevoerd, gaan we ook met steeds meer mensen werken.”

Aerospace (200 werknemers nu), heeft inmiddels een kantoor op de basis in Hoogerheide en laat een hal bouwen. Die komt deels op het terrein van de vliegbasis en deels op grond van bedrijvenpark Aviolanda.

Op en rond de vliegbasis werken zo’n tweeduizend mensen. Defensie heeft er een opleidingscentrum en doet daar zwaar bewaakt en beveiligd het onderhoud aan vliegtuigen, helikopters en ander hoogwaardig legermaterieel. Eind 2017 werd bekend dat ‘op Woensdrecht’  de komende jaren een groot deel van het onderhoud van de Europese Joint Strike Fighters zal worden gedaan.

Hans de Waal bij gemeenteraadsverkiezingen opnieuw lijsttrekker voor ABZ

WOENSDRECHT – Hans de Waal is bij gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wederom de kopman van ABZ. De Woensdrechtse politieke partij heeft meerdere leden die in aanmerking zouden komen voor het lijsttrekkerschap, maar de ledenvergadering van de partij sprak zijn voorkeur uit voor De Waal uit Hoogerheide.

 

De Waal is momenteel wethouder. De andere huidige wethouder van ABZ, Huijbergenaar Lars van der Beek, staat op plek vier. Beiden zijn weer wethouderskandidaat voor een eventuele volgende coalitie.

 

Op de tweede plek op de lijst staat René Adriaansen uit Hoogerheide. “René is voor onze partij al bijna 20 jaar een grote stemmentrekker “, zegt partijvoorzitter Vic Huijgens. De huidige ABZ fractieleider Rainier Schuurbiers uit Hoogerheide bezet de derde plek. Oude politieke rot in het vak Adri Gelten uit Putte bezet de vijfde plek.

bron: BNdeStem 20-5-17

 

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.