Nieuws

Deelname ABZ in Enecotour tijdrit

 


 

Arjan Buijsen licht motie toe over veiligheid toegangsweg Zuidwesthoek College

Arjan Buijsen

 

In de raadsvergadering van 2 april 2015 kwam de motie van ABZ aan de orde met betrekking tot de veiligheid van de toegangsweg naar het Zuidwesthoek College. De motie is ingediend door ABZ, VVD, CDA en PVDA en heeft tot doel de veiligheid van deze toegangsweg te verbeteren.

Omdat de onderhoudstoestand van deze toegangsweg te wensen overlaat en de weg niet of nauwelijks is verlicht, hebben bovengenoemde partijen aan het college verzocht om de gesprekken hierover aan te gaan met de eigenaren van dit gebied. Het aantal bezoekers aan deze "Natuurpoort" neemt toe, mede vanwege de initiatieven op recreatief gebied. Ook fietsen dagelijks vele kinderen over deze toegangsweg naar het Zuidwesthoek College. In de raadsvergadering van 2 april is deze motie door de Raad aangenomen en heeft wethouder van Agtmaal toegezegd de gesprekken op te gaan starten.

De Raad wordt over de resultaten van deze gesprekken geïnformeerd en in het 3de kwartaal van 2015 zal een start worden gemaakt met de eerste aanpassingen aan deze toegangsweg.

 


 

ABZ bestuurslid Adri Buijs krijgt hoge onderscheiding

Adri Buijs kreeg door KBO-secretaris Martin Franken de zilveren speld met gouden rand opgepeld en de bijbehorende oorkonde uitgereikt voor zijn vele werkzaamheden voor de KBO. foto Edmund Messerschmidt/het fotoburo

Adri Buijs kreeg uit handen van KBO-secretaris Martin Franken de zilveren speld met gouden rand en oorkonde uitgereikt.

Onze ABZ-bestuurslid Adrie Buijs uit Putte heeft een hoge onderscheiding gekregen van de Katholieke Bond van Ouderen. ( KBO )

Adri Buijs secretaris van de KBO Putte kreeg een zilveren speld met gouden rand en oorkonde.

Deze is op een na de hoogste onderscheiding van de Katholieke Bond van Ouderen.

Voor deze onderscheiding moet je heel wat gepresteerd hebben. Onze Adri is sinds 2000

Lid van de Putse KBO met het behartigen van de belangen van senioren.

Zo is hij ook voorzitter van het Woensdrechtse cluster van de KBO. Dit is een samenwerkingsverband waarin de vier KBO verenigingen bij zijn aangesloten.

Bovendien is Adri Penningmeester van de KBO kring Markiezaat.

 

Van Harte Gefeliciteerd Adri namens alle leden van ABZ!

 


 

Waar zijn de winnaars?

Tijdens onze kerstactie heeft ABZ een liefdadigheidsloterij gehouden.

De winnende lotnummers van die loterij zijn:

00503 en 07659

De prijzen zijn echter nog niet afgehaald.

Heeft u een kerstkaart van ABZ met één van deze twee lotnummers? PROFICIAT!

Bel direct: 06-12998737 of stuur een email naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prijzen kunnen worden afgehaald tot en met 30 april 2015. 

 


 

Sportwethouder Hans de Waal heeft het druk met huldigingen

Op zondag 25 januari 2015 is Nederlands kampioen Mathieu van der Poel winnaar geworden bij het veldrijden GP Hoogerheide.

Het was meteen zijn eerste wereldbekerzege bij de profs.

Mathieu van der Poel maakte een week later op zondag 1 februari 2015 zijn opwachting meer dan waar.

Hij is wereldkampioen geworden bij de elite in het Tsjechische Tabor.

Onze ABZ sportwethouder Hans de Waal had het deze weken druk met huldigingen.

Hierboven feliciteert hij Eli Iserbyt (België) als winnaar bij de Junioren bij de wereldbeker veldrijden in Hoogerheide. Nederlander Roel van der Stegen werd tweede en nummer 3 was Gage Hecht uit de Verenigde Staten.

 

De huldiging van wereldkampioen Mathieu van der Poel vond plaats op woensdag 4 februari in de raadzaal van het gemeentehuis te Hoogerheide.

Wereldkampioen Mathieu ontving de sportpenning van de gemeente Woensdrecht uit handen van de burgemeester.

Onze sportwethouder Hans de Waal hield ook een toespraak over de sportieve en geweldige prestaties die veel betekenen voor onze wielergemeente Woensdrecht.

Mathieu van der Poel de jongste wereldkampioen veldrijden ooit trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Adrie van der Poel die in 1996 zelf de wereldtitel veroverde.

Een trotse Hans de Waal op de foto met wereldkampioen Mathieu van der Poel en burgemeester Steven Adriaansen.

 


 

ABZ feliciteert carnavalsstichting d” Ossekoppe met het 55 jarig jubileum

Op zaterdagavond 17 januari 2015 bezochten onze bestuursleden van ABZ  samen met wethouder Lars van der Beek  en burgemeester Steven Adriaansen

de receptie van de jarige carnavalsstichting d” Ossekoppe in mfc de Drieschaar te Ossendrecht.

Bestuursvoorzitter Vic Huijgens had een ludiek idee om de jarige d” Ossekoppe te verassen.

Hij bedacht een loting met nummer 55 als hoofdprijs.

Nummer 55 uiteraard als verwijzing naar het 55 jarig bestaan van de carnavalsstichting.

Raadslid Arjan Buijsen van ABZ mocht de loten uitdelen en liet prins Kees een winnend lot trekken. 

Prins Kees en zijn gevolg mochten we blij maken met een fles Ostrechts kruidenbitter en een mooie bos bloemen namens ABZ. 


 

En de winnende lotnummers zijn...

00503 en 07659

Heeft u een kerstkaart van ABZ met één van deze twee lotnummers? PROFICIAT!

Bel direct: 06-12998737 of stuur een email naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Onze lijsttrekker en wethouder Hans de Waal kijkt terug op 2014

Op 19 maart j.l. heeft ABZ de verkiezingen gewonnen en werd met maar liefst 7 zetels de grootste politieke partij van de gemeente Woensdrecht. 

Dit leidde ertoe dat ABZ in het nieuwe college twee wethouders heeft om de beloftes die in het verkiezingsprogramma zijn gedaan waar te maken. 

Mijn portefeuilles in het nieuwe college zijn Ruimtelijke ontwikkeling, Economie, Gemeentelijke accommodaties, Personeelszaken, Landschap en natuur en Sport.

Binnen deze portefeuilles is nog veel werk aan de winkel, met name het accommodatiebeleid moet leiden tot een grote bezuiniging maar met behoud van alle sportverenigingen en activiteiten in onze gemeente.

Wat is er allemaal in werking gezet?

 

Op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling hebben we in Putte 3 projecten in gang gezet; de ontsluitingsweg voor het industrieterrein, die ertoe moet leiden dat het vrachtverkeer niet meer door de woonwijken rijdt, de vernieuwing van het Tervoplein, met een nieuwe supermarkt en winkels en 22 appartementen en het Glatt-terrein, waar een multifunctioneel leisure centrum komt.

In Ossendrecht staan 25 woningen op stapel op het terrein van de voormalige steenfabriek.

In Huijbergen worden 8 starterswoningen gebouwd en wordt het gemeentehuis verbouwd zodat dit behouden kan blijven met 4 appartementen op de bovenverdieping, In Woensdrecht zijn er plannen om de kerk te behouden, eveneens door op de bovenverdieping appartementen te bouwen.

In Hoogerheide zijn we bezig met het Masterplan, een vernieuwing van de Scheldeweg (mede vanwege de slechte staat van het viaduct), de verhuizing van Albert Heijn in de Doelstraat naar de Raadhuisstraat (uitgang aan de achterkant) en van de Aldi naar de locatie achter de Brandweer, het aanleggen van een grote parkeerplaats met meer dan 200 plaatsen en het creëren van diverse woningbouw daaromheen. Daarnaast staan nog vele kleinere projecten op stapel of worden al gerealiseerd.

 

Op het gebied van Economie zetten wij in op werkgelegenheid o.a. door het creëren van een nieuw industrieterrein bij de Kooi, extra steun aan het starters centrum, het invullen van de detailhandelsvisie en het aanjagen van de winkelkernen door het initiatief van de gezamenlijke ondernemersverenigingen te ondersteunen om te komen tot een gezamenlijke belasting, zodat er veel meer georganiseerd kan worden in de kernen en elke ondernemer evenveel meebetaalt, maar ook meebeslist.

 

Het accommodatiebeleid moet zorgen voor een bezuiniging van zeker een half miljoen euro. Hiertoe wordt gesproken met kandidaten om het zwembad te privatiseren, maar wel met behoud van de functie, dus het moet zwembad blijven. Ook met de verenigingen en gebruikers van de gemeentelijke gebouwen wordt gesproken om tot bezuinigingen te komen. Omdat de wet Markt en Overheid ons dwingt om iedereen gelijk te behandelen moeten we tevens tot objectieve huren komen. Dit project wil ik nog dit jaar afronden, maar het is een hele uitdaging.

 

Op personeelszaken hebben we de werktijden geflexibiliseerd en zijn bezig met diverse ontwikkelingen, met name bij de buitendienst, die een nieuwe taak, meer kernengericht gaat krijgen. Met een steeds krimpend ambtenarenapparaat moeten steeds meer taken vervuld worden, dit is moeilijk dus proberen we daarin zeker onze burgers te betrekken, zodat ook hier gemotiveerde clusters ontstaan.

 

Op Landschap en Natuur zetten we in op behoud van onze groen omgeving. Hiertoe heb ik een gestructureerd overleg met de natuur- en milieu-verenigingen opgestart en worden er, ondanks het missen van de Landschap van Allure gelden toch beetje voor beetje de natuurprogramma's uitgevoerd, zoals binnenkort een wildtunnel onder de oude weg naar Bergen op Zoom.

 

Op sportgebied zijn we bezig Woensdrecht nadrukkelijk op de kaart te zetten als wielergemeente.

Zo komt er een Regionaal Opleidings centrum bij de Volksabdij in Ossendrecht met trainingsfaciliteiten voor op de weg, in het veld en een mountainbike baan. Verder krijgt Woensdrecht in 2015 naast de al bestaande GP Adrie van der Poel op 25 januari ook de tijdrit van de Eneco Tour op 17 augustus en het EK Veldrijden op 7 november in Huijbergen. Ook tal van andere sporten worden door de gemeente ondersteund.

 

Zoals jullie zien is er in het half jaar dat ik als ABZ wethouder bezig ben al veel gerealiseerd en nog meer staat op de rol om nog deze raadsperiode uitgevoerd te worden. Ons college is een goed team, de meeste ambtenaren zijn erg gemotiveerd en veel burgers denken positief mee, dus ik heb er veel zin in om alle plannen tot uitvoering te brengen en mijn beloftes als lijsttrekker van ABZ waar te maken.

 

 


Heeft u het winnende lot met onze kerstkaarten actie?

 Alle leden, raadsleden, bestuur en wethouders van ABZ wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2015! 

U heeft van ons een mooie kerstkaart ontvangen met daarop een lotnummer. Dit nummer staat rechts onderin uw kaart. Houd dit nummer goed in de gaten want op  9 januari 2015 geeft ABZ leuke prijzen weg. 

De winnende nummers worden vanaf 9 januari op onze website vermeld.

  


ABZ zorgwethouder Lars van der Beek trots op het hoog scoren van het sociaal beleid!

Krant

Onze ABZ zorgwethouder Lars van der Beek zit op de goede weg met het sociaal beleid. Dit werd bevestigt toen de gemeente langs de meetlat van de FNV werd gehouden. De FNV vakbond heeft een speciale meetlat ontwikkeld om verschillen tussen de gemeente in beeld te brengen.
Woensdrecht scoort op acht van de tien onderdelen en is volgens de bond goed bezig.

Vanaf 1 januari 2015 krijgen de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht gezamenlijk een brede verantwoordelijkheid voor de zorg en sloten zij overeenkomsten af met de aanbieders.

De gemeenten gaan gericht communiceren hoe de zorg/ondersteuning vanaf 2015 georganiseerd wordt en door wie de ondersteuning geleverd wordt. Dit zullen veelal dezelfde aanbieders als 2014 zijn.
Huidige cliënten hebben ondertussen een brief van de gemeente ontvangen waarin staat wat er voor hun veranderd.

De afgelopen maanden vond er in ieder dorp een inspiratietafel plaats. Deze inspiratietafels waren als doel om samen met de inwoners, vrijwilligers, bewonersinitiatieven en andere betrokkenen in gesprek te gaan over de veranderingen in de zorg.

“Zorgbehoevende zo lang mogelijk thuis laten wonen is niet alleen een politieke wens, ingegeven door bezuinigingen, dat is ook de wens wat de Woensdrechtse ouderen zelf graag willen”, vertelt Lars.
Er zijn initiatieven naar voren gekomen vanuit de inspiratietafels die onze zorgwethouder Lars van harte toejuicht: “Vooral omdat ze van onderuit de samenleving zijn ontstaan. Het zijn echt projecten voor en door inwoners. Er zijn vele mantelzorgers en vrijwilligers in onze gemeenten actief. Daar zit veel burgerkracht en dat willen wij als gemeenten zo goed mogelijk faciliteren”.

 

 

ABZ draagt wielersport een warm hart toe 

Het  idee kwam kort na het  WK Veldrijden 2014. Onze ABZers hadden voor het WK hesjes laten maken om Thalita aan te moedigen. Dit was een groot succes en bracht onze partijvoorzitter Vic Huijgens op het idee om het groter aan te pakken.

Vic Huijgens, Hans de Waal en Arjan Buijsen bij het uitdelen van de hesjes aan Thalita de Jong

 

Een eigen supportersclub voor Demi en Thalita zou niet alleen het dameswielrennen meer onder de aandacht brengen maar ook de gemeente Woensdrecht.

Vic Huijgens en Fred van de Bergh uit Ossendrecht  hebben met Thalita en Demi gesproken en ook met haar ouders. Zij vonden het een leuk idee. Het bestuur bestaat verder uit  Rini Pijnen, Leon Verbraecken en Monique Huijgens.

Het vaste honk van de supportersclub is Cafe Boulevard in Ossendrecht waar sinds kort ABZ’er Arianne Nuijes eigenaresse is.

 

Voor 20 euro per jaar kan je al lid worden van de supportersclub.

Aanmelden kan via de website www.sup-thalitaendemi.nl

Wordt donateur en je ontvangt een leuke speciale supportersattentie, toegang tot diverse activiteiten en uiteraard alle wielerupdates over Thalita en Demi. Met veel leden kunnen we straks Demi en Thalitha massaal aanmoedigen. En er wordt vanaf 2015 een jaarlijkse supportersmiddag of avond gehouden.

 

ABZ  draagt onze wielergemeente dus een warm hart toe.

In het weekend van 29 november 2014 gaf onze wethouder Hans de Waal het startschot bij de cyclocross Huijbergen. Volgend jaar mag Huijbergen het Europees kampioenschap veldrijden organiseren.

 

 Hans de Waal mocht het startschot geven

 


 

 

ABZ wethouder Hans de Waal kartrekker van project Scheldeweg

 

Volgend jaar in 2015 verdwijnt, na bijna 50 jaar, het viaduct over de Onderstal in Hoogerheide. De sloop maakt deel uit van de herinrichting van de Scheldeweg.

"Het viaduct verkeert in zeer slechte staat en we willen niet te lang meer wachten met de sloop", zegt de Woensdrechtse wethouder Hans de Waal. "Het viaduct is zó slecht dat het elk moment kan worden afgekeurd voor zwaar verkeer."

Bij de reconstructie verdwijnt het viaduct definitief uit het straatbeeld van Hoogerheide. De

noordelijke talud blijft behouden, als uitkijkpunt over de Brabantse Wal. De Scheldeweg komt daar iets westelijker te liggen, over de huidige vrachtwagenparkeerplaats. Vandaar daalt de weg af tot het laagste punt bij de Onderstal. Het zuidelijke talud wordt wel afgegraven, waardoor de weg ten zuiden van de Onderstal de natuurlijke glooiing van de Brabantse Wal naar boven kan volgen.

 

- Locatie Onderstal met zicht op Brabantse Wal     

- Te slopen viaduct

 De nieuwe Scheldeweg blijft een 50-kilometerweg. Nieuw is dat er naast de weg een vrijliggend fietspad komt. De bomenrij langs de weg verdwijnt, waardoor er een beter zicht komt op de Brabantse Wal.

De herinrichting van de weg is besproken in een brede klankbordgroep. "De provincie en de vervoersmaatschappijen zijn akkoord met het nieuwe ontwerp", aldus wethouder De Waal.  De reconstructie zal in de tweede helft van 2015 plaatsvinden. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden voor het einde van 2015 gereed zullen zijn.    

 

- Scheldeweg met links de vrachtwagenparkeerplaats

De tekening om de Scheldeweg aan te pakken lag al langer op het gemeentehuis. We hadden gehoopt op de subsidie vanuit het programma Landschappen van Allure, maar dat is niet doorgegaan.

De raad heeft in het verleden al een budget van in totaal 1,4 miljoen euro  gereserveerd voor de reconstructie van de gehele Scheldeweg en Putseweg.

Dat budget zetten we nu in om het gedeelte tussen de Nieuweweg en Ossendrechtse weg aan te pakken.

Eerst de Scheldeweg opnieuw inrichten en pas dan kunnen we verder gaan met het Masterplan", zegt wethouder De Waal. Het zogenoemde Masterplan Hoogerheide moet de komende drie jaar zijn beslag krijgen.

Er staat een mega-investering op de rol. Kartrekker Hans de Waal onderhandelt met de supermarkten AH en Aldi over een verhuizing naar deze plek. Daarbij komt een parkeerterrein met 200 tot 250 plaatsen. De vestiging van twee grote supermarkten zorgt voor een versterking van de detailhandel in het centrum van Hoogerheide. In het centrumgebied is nu te weinig parkeergelegenheid. Voor de nieuwbouwplannen moeten de brandweerkazerne en het gebouw van openbare werken wijken. In de pen zitten verder de bouw van een hotel bovenop de steilrand van de Brabantse Wal en woningen.

 


Dynamisch Woensdrecht

Op 1 november 2014 was de officiële opening van de winkel Dynamisch Woensdrecht aan
de Dorpstraat 41a te Woensdrecht.

 

In deze bijzondere winkel kan je terecht voor heerlijk zelfgemaakte jams, chutneys en sapjes.
Voor verse groenten en fruit, brood,  tuingereedschap, huisdierbenodigdheden, geschenkartikelen en voor vergeten boodschappen. Er is ook een atelier aanwezig voor kledingreparaties en voor het stofferen van meubelen. Verder organiseren ze ook workshops. En niet te vergeten is er verse vis op vrijdag en zaterdag.

 

Kortom een gezellige winkel waar onze ABZ’ers Adri van Zweden, Leny de Bruin en Vic Huijgens zich met hart en ziel voor inzetten en het is zeker de moeite waard om vrijblijvend binnen te lopen voor je boodschappen, de vriendelijke service en een kopje koffie en/of thee die voor u klaar staat tussen 8.00 en 13.00 uur.

 Wilt u meer informatie kijk op de website www.dynamischwoensdrecht41a.nl

Graag tot ziens!

 


Wethouder zoekt het hogerop

Vrijdag 21 Augustus 2014 om 14.30. deed onze wethouder Lars van der Beek een risicovolle opening van de prachtige kermis in Huijbergen. Vanaf de kerkklokken kwam hij afgedaald als Wilhelmiet. De organisatie van de braderie en kermis, waren reuze in hun sas. Voorzitter van het comité 750 jaar Huijbergen, oud burgemeester Ed van Dommelen sprak lovende woorden over Lars, die dit kunstje aandurfde.

ABZ kan trots op hem zijn!

 

 


Alle onderhandelaars voor totstandkoming coalitieprogramma 


"SAMEN VOOR WOENSDRECHT"


ABZ en formateur


 Coalitie onderhandelaars

 
Coalitie onderhandelaars en wethouders

 


Raadsleden beëdigd. Foto's en filmpjes.

(Klik op de foto's voor vergrootte weergave)

 

 

Copyright